Kdy už opravdu volat elektrikáře

Elektřina dává domovu život. Svítí, hřeje, dokonce i nakrmí. Občas ale také potřebuje od nás pomoc, když přestane fungovat vypínač nebo zásuvka jiskří jako prskavka.

Vypínače a zásuvky jsou vystaveny obrovské zátěží, a proto se časem opotřebovávají a jsou náchylné k poškození. Pokud tento prvek nefunguje správně, může být dokonce nebezpečný. Zavolejte elektrikáře, pokud:

  • vypínač nebo zásuvka je horký nebo jiskří.
  • z vypínače nebo zásuvky se kouří nebo cítíte zápach.
  • na zásuvce jsou známky mechanického poškození.

Pokud máte základní znalosti o elektroinstalaci, můžete některé opravy provést svépomocí. Elektromontážní práce jsou však rozsáhlým oborem a pouze odborník má znalosti a dovednosti potřebné k bezpečnému a profesionálnímu provádění elektroinstalačních prací.

Například firma MistrHouse poskytuje elektroinstalační služby a provádí širokou škálu úkonů od instalací nových až po údržbu a opravy stávajících elektroinstalací. I drobnější opravy vypínačů a zásuvek nebude odkládat a vyřeší v co nejkratší době.

Jak předcházet poruchám elektroinstalací v domácnosti

Zde je několik tipů, jak na prevenci:

  • Pravidelně kontrolujte elektroinstalaci. Vyhledejte jakékoli známky poškození, jako jsou praskliny, roztřepené kabely nebo volné spoje.
  • Nepoužívejte spotřebiče s poškozenou elektroinstalací. Pokud zjistíte, že je spotřebič poškozen, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.
  • Neumisťujte zásuvky blízko zdrojů tepla nebo vody.
  • Nepoužívejte zásuvky s poškozeným krytem nebo svorkami.
  • Nepřipojujte do zásuvky více spotřebičů, než je maximální příkon zásuvky.
  • Pokud zásuvka nefunguje správně, okamžitě ji odpojte od elektrické sítě.

Mějte na paměti, že pokud něco začalo “blbnout”, samo se to nevyléčí. Jednejte s předstihem. Pokud chcete mít jistotu, že žádné vážnější problémy s elektřinou nenastanou, volejte MistrHouse. Elektromontážní práce MistrHouse jsou tu pro vás i v době, kdy jiní ani nezvedají telefon.