Pořídit si solární panely na dům bude snazší. Poslanci kývli na jednodušší podmínky

Pořídit si solární panely na dům bude snazší. Poslanci kývli na jednodušší podmínky; Zdroj foto: ČTK

Ministerstvo financí podle této předlohy bude moci za mimořádné tržní situace poskytovat obchodníkům s energiemi úvěry za účelem odvrácení škod v národním hospodářství nebo k řešení situace. O úvěru nebo zápůjčce by rozhodovala vláda, podmínky by stanovila nařízením.

Pro schválení zákona hlasovalo všech 173 poslanců ze všech sněmovních klubů. Zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Vláda s návrhem přišla hlavně kvůli snížení energetické závislosti na Rusku.

Novinka má podpořit budování malých výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zjednodušení se bude týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče.

Na limitu 50 kilowattů panuje podle vlády široká shoda. Vládní návrh počítal s tím, že obnovitelné zdroje energie do tohoto limitu v zastavěném území nebo zastavitelné ploše se dostanou mezi stavby v takzvaném volném režimu, napříště by tak neměly vyžadovat rozhodnutí o umístění ani územní souhlas.

Na základě pozměňovacího návrhu místopředsedkyně sněmovny a bývalé ministryně Kláry Dostálové (ANO) a jejího stranického kolegy Romana Kubíčka však poslanci změnili tuto podmínku tak, že stavby budou muset být v souladu s územně plánovací dokumentací. Oba předkladatelé tak chtěli prosadit, aby plochy určené k bytové výstavbě sloužily pouze k ní.

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu by nemělo být nově nutné při umístění obnovitelného zdroje energie s výkonem do 50 kilowattů, pokud je součástí stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání stavby. Limit výkonu pro menší solární elektrárny, od kterého musejí jejich majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnost vzroste z deseti na 50 kilowattů.

Sněmovna odmítla návrh poslance ODS Václava Krále, který znemožňuje během zastropování cen odpojování budov od centrálního zásobování teplem bez souhlasu teplárenské firmy. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) upozornil, že návrh je v rozporu s legislativou Evropské unie, kterou obsahuje už tuzemský zákon o hospodaření energií. Neumožnil by podle něj také odchod od centrálního zásobování v případech, kdy objektivně vlastník budovy nemůže takové vytápění využívat.

Předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) řekl, že tak, jak je tento návrh napsaný, by se nedal uvést do praxe. Požádal však ministra Síkelu, aby se tomuto problému věnoval v další novele zákona. Ministr uvedl, že připravil již jiný návrh, který nebude v rozporu s evropským právem.

Sněmovna přijala pozměňovací návrh poslanců Tomáše Müllera (STAN) a Ivana Adamce (ODS). Tento návrh rozšiřuje veřejný zájem i na budování elektráren z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu od jednoho megawattu a nízkouhlíkovou výrobnu elektřiny o stejném výkonu. Tyto zdroje podle předkladatelům můžou významně přispět k výrobě a dodávkám elektřiny koncovým odběratelům. Z důvodové zprávy k návrhu vyplývá, že může jít třeba o malé modulární reaktory vyrábějící elektřinu z jádra.

Sněmovna na návrh hospodářského výboru upravila v zákoně pravidla pro výběr dodavatele poslední instance. V případě, že je v daném území více takových dodavatelů, by podle něj měli obchodníci dodávat plyn nebo elektřinu podle toho, jak se dohodnou a dohodu by museli oznámit Energetickému regulačnímu úřadu. Teprve pokud by se nedohodli, stal by se dodavatelem poslední instance ten z nich, který má nejvíc odběrných míst.

Ve stavebním zákoně výbor doplnil mezi úkoly územního plánování vyhodnocování a vymezování ploch pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů. Bez územního souhlasu by se měly dát stavět také elektrická připojení k distribuční soustavě a smyčky na hladině nízkého napětí, a to v maximální délce 25 metrů od již existující distribuční sítě.

Schválená novela zasáhla i do zákona o podporovaných zdrojích energie. Do poloviny příštího roku se podle něj má prodloužit lhůta, do kdy je možné dokládat kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů čestným prohlášením.

Letošní poslanecká novela lhůtu již jednou prodloužila do konce letošního roku, protože jinak by skončila již k letošnímu 30. červnu. Toto prodloužení podle Hospodářské komory vytvářelo podmínky pro pokračování podpory výroby elektřiny a tepla z biomasy do konce letošního roku.


Pokračovat ve čtení